NIeuwsberIchten

De website is weer online!

Onze website is weer volledig online, inclusief de dorpsagenda van Kessel-Eik. Aan het leidingportaal (speciaal inlog gedeelte voor de leiding) wordt nog gewerkt.


© 2017-2021 Jong Nederland Kessel-Eik. Alle rechten voorbehouden.

Deze website is gemaakt door Chrétien van der Linden.