JongNL Kessel-EIk

Wie zijn wij?

Jong Nederland (JongNL) Kessel-Eik is een jeugdclub die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Vanaf het zevende tot het zeventiende jaar kan iedereen bij ons terecht. Omdat iedereen het leuk vind om met eigen leeftijdsgenoten te spelen, hebben wij onze groepen ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Meer informatie over onze groepen vind je hier.

Binnen JongNL Kessel-Eik staan "Sport & Spel", "Creativiteit" en "Buitenleven" centraal. Het programma voor de jongeren is tijdens de clubavonden aan deze spelpeilers gekoppeld.

Ben je ouder dan 17 jaar?
Geen probleem! Ook dan heeft JongNL veel voor jou in petto. Onze doelstelling is kinderen een gevarieerd aanbod brengen in spel en ontspanning. Hiervoor is enthousiaste leiding van harte welkom.

Jong NL Kessel-Eik is aangesloten bij JongNL Limburg, het overkoepelend orgaan van Jong Nederland in Limburg Het overkoepelend orgaan staat garant voor het organiseren van provinciale ledenactiviteiten, trainingen en cursussen voor onze leiding. Meer informatie treft u aan op www.jongnl.nl

Onze vereniging (JongNL Kessel-Eik) heeft een stichtingsbestuur en een groepsbestuur. Het stichtingsbestuur gaat over het beheer van gebouw, terreinen, speelbos en de financiën. Het groepsbestuur heeft de taak om de groepen en het jeugdspel in goede banen te lijden.

Jaarlijks zijn er een vijftal vergaderingen voor leiding, groepsbestuur en stichtingsbestuur.

Onze leiding

Wij vinden het belangrijk dat kenbaar wordt gemaakt wie de groepen leidt / begeleid. We streven er naar om vooral bij de jongere groepen één leider op de 5 leden te plaatsen, met een mix aan ervaring.

Omdat veel groepen gemengd zijn proberen we te zorgen dat in elke groep leiders en leidsters te vinden zijn. Onze leiding gaat op cursus en een aantal van hen heeft een EHBO- en /of BHV-diploma.

Ons leidingkorps bestaat geheel uit vrijwilligers die hiernaast nog allemaal een baan of studie hebben.

De leeftijdsgroepen

Wil je meer informatie over onze leeftijdsgroepen? Neem dan hier eens een kijkje!

 


© 2017-2022 Jong Nederland Kessel-Eik. Alle rechten voorbehouden.

Deze website is gemaakt door Chrétien van der Linden.