Leiding login

Login gegevens vergeten? Stuur dan een e-mail naar info@jnkesseleik.nl

Het laatste nieuws

Buurtpreventie app

In 2016 heeft Jong Nederland van Kessel-Eik het initiatief genomen om, net zoals in andere dorpskernen van Peel & Maas, ook in ons dorp een WhatsApp Buurtpreventie groep op te starten, om zo met alle inwoners van ons dorp samen te werken aan een veiliger gevoel binnen onze dorpsgrenzen.

Lees meer...
De website is weer online!

Onze website is weer volledig online, inclusief de dorpsagenda van Kessel-Eik. Aan het leidingportaal (speciaal inlog gedeelte voor de leiding) wordt nog gewerkt.

© 2017 JongNL Kessel-Eik - All Rights Reserved.

Deze website is ontworpen door Chrétien van der Linden